Maandagavondvoordracht over
De zee
©Foto: Frank De Leger
door Prof. Dr. Colin Janssen – Universiteit Gent

“The seas, the great unifier, is man’s only hope. Now, as never before, the old phrase has a literal meaning:
we are all in the same boat.”
Jacques Yves Cousteau

Vorige lezing hebben we aangetoond dat wij - als soort- zonder zeeën en oceanen niet kunnen overleven. Basisprincipes en recente inzichten over het functioneren van mariene systemen en hun rol in wereldwijde processen zoals o.a. “global change”, (plastic)vervuiling en voedselvoorziening werden besproken. Deze keer gaan we wat dieper in op wat ons te wachten staat als we onze houding tegenover de zee niet drastisch veranderen. We exploreren hoe dit waterig deel van onze planeet oplossingen kan bieden… ja, kan helpen in de energietransitie, het veranderen en vergroten van voedselaanbod voor iedereen, CO2 uitstoot reductie,… Allemaal aspecten van wat veranderingen in ons klimaat die we in recente tijden soms subtiel maar ook soms heel drastisch waarnemen. Dat het hoog tijd is dat we handelen wordt onderstreept door de Verenigde Naties die 2021-2030 uitgeroepen hebben tot het Decennium van Oceanwetenschappen voor Duurzame ontwikkeling. Welke wetenschappelijke kennis hebben we nodig, welke globale en lokale oplossingen kunnen we voorstellen, wat weten we al? We bekijken samen hoe wetenschappers, de overheid en ondernemers, ook in België, acties ondernemen om meer in harmonie met de zee te leven en zo de eerste stappen te zetten om het hoofd te bieden aan deze wereldwijde uitdagingen.

Prof. Dr. Colin Janssen is gewoon hoogleraar “ecotoxicologie en toegepaste mariene ecologie” aan de Universiteit Gent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). Als co-directeur van het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie leidt hij het onderzoek naar het voorkomen en de effecten van natuurlijke en antropogene stressoren (zoals o.a. chemische stoffen, eutrofiëring, global change) op aquatische systemen en de mens. Hij is lid van diverse nationale en internationale organisaties en adviesraden i.v.m het marien milieu en, sinds 2007, voorzitter van de wetenschappelijke kerngroep en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van het VLIZ.

Deze lezing van gaat door op maandag 13 september 2021 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.

Inkom: 5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het abonnement 2021-2022.

    Er zijn enkele zaken ivm covid-19 die door iedereen in acht moeten worden genomen:
    1) Voelt u zich niet lekker (hoest, verstopte neus, koorts, …) kom dan niet.
    2) Het dragen van een mondmasker is verplicht in het gebouw behalve als u neerzit.
    3) Handgel is aanwezig aan de ingangsdeur van het gebouw en de zaal en MOET gebruikt worden.
    4) De toiletten zijn beschikbaar, u ontsmet / wast uw handen voor en na het gebruik van het toilet.

Terug   Omhoog