Maandagavondvoordracht over
Zin en onzin over geluk
door Prof. Dr. Lieven Annemans

Mensen willen graag gelukkig zijn. Maar het UGent-NN Nationaal geluksonderzoek toont dat er nog heel wat te verbeteren valt op dat vlak. Er bestaan heel wat misverstanden omtrent wat geluk is en hoe men het kan bereiken. In welke mate spelen gezondheid en geluk een rol? Maakt geld gelukkig? Is geluk hetzelfde als plezier? Is geluk maakbaar?

Het goede nieuws: het is wel degelijk mogelijk ons geluk op te krikken. Maar het obsessief nastreven van het eigen geluk zonder zich te bekommeren om anderen is dan weer een dwaling.

Men kan gelukkig zijn eerder zien als een gunstig bijproduct dat ontstaat bij warme sociale relaties, een goede gezondheid (of er goed mee kunnen omgaan) en het kunnen voorzien in onze fysieke én psychologische behoeften. Veel momenten van vreugde beleven maar evengoed de nodige rust vinden horen er ook bij. We kunnen daar allemaal aan werken: voor elkaar en voor onszelf. En dat is meer dan ooit nodig in onze samenleving die ernstig geleden heeft en nog steeds lijdt onder de coronacrisis.

In zijn nieuw boek ‘Geluk vinden zonder het te zoeken’ en in de lezing legt Lieven Annemans uit hoe we met zijn allen gelukkiger kunnen worden zonder er obsessief naar te streven.
Het boek is in de boekhandel te koop aan 22.90€ maar na de lezing kan men het boek aankopen aan de ronde prijs van 20€.

Lieven Annemans is gewoon hoogleraar in de gezondheids- en welzijnseconomie aan de UGent, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen en aan de VUB, faculteit geneeskunde en farmacie. Hij legt zich sinds enkele jaren naast gezondheid en gezondheidszorg ook toe op het thema welzijn en geluk. Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad en is sinds mei 2020 voorzitter van het Vlaams Maatschappelijk relancecomité. Hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke artikels, was laureaat van een Francqui leerstoel in 2013 (Ucl) en in 2017 (ULB), en is auteur van enkele boeken waaronder 'Je geld of je leven in de gezondheidszorg' (Van Halewijck 2017), 'Gezondheidseconomie voor niet-economen' (Pelckmans Pro 2018) en het recente 'Geluk vinden zonder het te zoeken' (Borgerhoff & Lamberigts, 2021).  

Deze zeer interessante lezing gaat door op maandag 8 november 2021 om 20u.
in de aula van het Ensorinstituut, Gen. Jungbluthlaan 4 te Oostende.
 
Inkom: 5 Euro
Abonnees van de Volkshogeschool komen gratis binnen op vertoon van het nieuwe abonnement 2021-2022.

     OPGELET: het is terug verplicht om een mondmasker te dragen in het Ensorinstituut.

 

Terug
Prof. Lieven Annemans  
Omhoog